Vilkår for bruk

SPASSIO VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker dette nettstedet, da de er en juridisk bindende avtale mellom deg og oss.

HVA LIGGER I DISSE VILKÅRENE?

Disse vilkårene forteller deg reglene for bruk av nettstedet vårt: www.spassio.com (omtalt som “nettstedet”). I dette dokumentet refererer vi til dem som “Vilkårene”. En henvisning til “du” eller “din” er en henvisning til brukeren av dette nettstedet.

Klikk på lenkene nedenfor for å gå direkte til mer informasjon om hvert område:

 1. Hvavi er og hvordan du kan kontakte oss.
 2. Ved å brukenettstedet vårt aksepterer du disse vilkårene.
 3. Vi kan gjøre endringer i vilkårene våre.
 4. Vi kan gjøre endringer på nettstedet vårt.
 5. Dine forpliktelser og akseptabel bruk.
 6. Interaktive tjenester og interaktivt innhold.
 7. Registrering.
 8. Intellektuell eiendom.
 9. Garanti.
 10. Utestenging fra nettstedet.
 11. Vi kan suspendere eller trekke tilbake nettstedet vårt.
 12. Nettstedet vårt er kun for brukere i det europeiske indre markedet.
 13. Vi er ikke ansvarlige for nettsteder vi lenker til.
 14. Regler for lenking til nettstedet vårt.
 15. Vårt ansvar for tap eller skade påført deg.
 16. Hvilket lands lover gjelder for eventuelle tvister?
 17. Tilbakemeldinger fra kunder og kvalitet.

1. HVEM VI ER OG HVORDAN DU KONTAKTER OSS
1.1

Vi er HAKAMA Ltd (organisasjonsnummer 14015397), som handler under firmanavnet Spassio, og vår adresse er 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Storbritannia (omtalt som “vi” eller “oss” eller “vår”). Vi er ikke en produsent av ferdighus. Vi er leverandørene av nettstedet. Det er våre medlemmer (produsenter av ferdighus, omtalt som “medlemmer”) som viser modelldetaljer som du kan se.

1.2

Hvis du vil kontakte oss, kan du sende en e-post til info@spassio.com eller per post til adressen ovenfor.

2. VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT GODTAR DU DISSE VILKÅRENE
2.1

Disse vilkårene inneholder alle regler og forpliktelser som gjelder for din bruk av nettstedet.

2.2

Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du godtar disse vilkårene og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

2.3

Vi anbefaler at du skriver ut og oppbevarer en kopi av disse vilkårene for fremtidig bruk. De er en juridisk bindende avtale mellom deg og oss.

2.4

Disse vilkårene kan også henvise til andre vilkår som gjelder når du bruker nettstedet vårt, for eksempel våre retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler.

3. VI KAN GJØRE ENDRINGER I VILKÅRENE VÅRE
3.1

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen ved å oppdatere dem på nettstedet. Hver gang du ønsker å bruke nettstedet vårt, ber vi deg sjekke disse vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

4. VI KAN GJØRE ENDRINGER PÅ NETTSTEDET VÅRT
4.1

Vi kan fra tid til annen endre innholdet på dette nettstedet eller suspendere eller avslutte ethvert aspekt av dette nettstedet, noe som kan omfatte din tilgang til det.

5. DINE FORPLIKTELSER OG AKSEPTABEL BRUK
5.1

Du aksepterer at du er eneansvarlig for å sikre at datasystemet ditt oppfyller alle relevante tekniske spesifikasjoner som er nødvendige for å bruke dette nettstedet, og at datasystemet ditt er kompatibelt med dette nettstedet.

5.2

Du må ikke misbruke systemet vårt eller dette nettstedet. Spesielt må du ikke hacke deg inn i, omgå sikkerheten eller på annen måte forstyrre driften av vårt system og dette nettstedet, eller forsøke å utføre noe av det foregående. Dette omfatter innføring av virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er eller kan være skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke misbruke skjemaer på nettstedet, og alle skjemaer du sender inn, må være en ekte forespørsel.

5.3

Du må ikke bruke eller forsøke å bruke et automatisert program (inkludert, men ikke begrenset til, en edderkopp eller annen webcrawler) for å få tilgang til vårt system eller dette nettstedet. Du må ikke bruke skrapingsteknologi på nettstedet. Enhver slik bruk eller forsøk på bruk av et automatisert program skal anses som misbruk av vårt system og dette nettstedet. Det er strengt forbudt å skaffe seg tilgang til noen del av vårt system eller dette nettstedet ved hjelp av slike automatiserte programmer.

5.4

Du må ikke laste opp eller bruke upassende eller støtende språk eller innhold eller oppfordre til kommersielle tjenester i kommunikasjon, skjemaer eller e-poster du sender eller sender inn fra eller til nettstedet.

5.5

Når du bruker funksjoner som gjør at du kan laste opp innhold til nettstedet vårt, eller ta kontakt med andre brukere via nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er beskrevet i disse vilkårene. Se punkt 6 nedenfor. Du garanterer at ethvert slikt bidrag er i samsvar med standardene nevnt i punkt 6, og hvis du er en bedrift, skal du holde oss skadesløse ved brudd på denne garantien.

6. INTERAKTIVE TJENESTER OG INNHOLD
6.1

Når du fyller ut og sender inn et forespørselsskjema på nettstedet vårt, vil personopplysningene dine bli behandlet i samsvar med vår
personvernerklæring
.

6.2

Alt innhold som du laster opp til nettstedet vårt, anses som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke slikt innhold til ethvert formål, i henhold til vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Vi har også rett til å avsløre identiteten din til enhver tredjepart som hevder eller påstår at innhold som du har lagt ut eller lastet opp på nettstedet vårt, bryter med tredjepartens juridiske rettigheter.

6.3

Synspunktene som uttrykkes av brukere på nettstedet vårt, representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

6.4

Alt innhold du laster opp til nettstedet vårt må:

6.4.1

være nøyaktig (der du oppgir fakta);

6.4.2

være oppriktige (der du uttrykker meninger), og

6.4.3

er i samsvar med gjeldende lovgivning i det landet de ble lagt ut fra.

6.5

Innholdet ditt må ikke gjøre det:

6.5.1

inneholde materiale som er ærekrenkende for noen person;

6.5.2

inneholder materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt, diskriminerende, uetisk, umoralsk eller provoserende; eller

6.5.3

inneholde materiale som krenker eller potensielt kan krenke en tredjeparts immaterielle rettigheter.

6.6

Vi avgjør etter eget skjønn om det foreligger brudd på dette punkt 6. Hvis vi mener at et brudd på punkt 6 har funnet sted, kan vi iverksette tiltak som vi anser som hensiktsmessige. Disse tiltakene kan omfatte følgende:

6.6.1

umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet vårt;

6.6.2

umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av ethvert innlegg eller materiale du har lastet opp på nettstedet vårt;

6.6.3

ytterligere rettslige skritt mot deg, og

6.6.4

utlevering av slik informasjon til politimyndigheter eller andre myndigheter dersom vi med rimelighet anser det som nødvendig.

6.7

I tillegg til alle våre rettigheter som er beskrevet ovenfor, forbeholder vi oss retten til når som helst å fjerne innhold som du laster opp på nettstedet vårt, uten varsel og uten å måtte oppgi noen grunn.

7. REGISTRERING
7.1

For å motta informasjon om ferdighus som presenteres på dette nettstedet, må du sende inn et utfylt registreringsskjema til oss. Vi kan etter eget skjønn avslå søknaden din om registrering. Hvis vi aksepterer søknaden din om registrering, vil du få tilgang på søknadsstedet.

7.2

Hver registrering gjelder kun for én bruker. Du må ikke dele brukernavn og passord med andre personer eller med flere brukere i et nettverk.

7.3

Du forplikter deg til at all informasjon du oppgir i forbindelse med registreringen hos oss, er korrekt og fullstendig.

7.4

Du påtar deg eneansvaret for all bruk av og for å holde hemmelig ethvert passord som du har fått eller valgt for bruk på dette nettstedet. Du skal umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av dem eller andre brudd på sikkerheten på dette nettstedet som du blir oppmerksom på.

7.5

Vi har rett til når som helst å deaktivere en konto eller et passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis vi med rimelighet mener at du ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER
8.1

Opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til dette nettstedet (inkludert alle databaserettigheter, varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, tekst, grafikk, kode, filer, lenker og annet materiale som er publisert på nettstedet) tilhører oss eller våre lisensgivere. Alle rettigheter forbeholdes.

8.2

I henhold til punkt 5 kan du laste ned materiale fra dette nettstedet utelukkende med det formål å bruke dette nettstedet når vi gir deg mulighet til det. Du må imidlertid ikke kopiere, overføre, modifisere, publisere på nytt, lagre (helt eller delvis), ramme inn, videresende eller lenke til materiale eller informasjon på eller lastet ned fra dette nettstedet uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

8.3

Enheter og ordmerker:

Spassio er vårt registrerte varemerke. Du må ikke bruke eller kopiere dem uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

9. GARANTI
9.1

Selv om vi bestreber oss på å sikre at materiale som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet (for eksempel en presentasjonsbrosjyre) ikke er forurenset på noen måte, garanterer vi ikke at slikt materiale er fritt for infeksjoner, virus og/eller lignende kode.

9.2

På grunn av programvarens og internettets natur garanterer vi ikke at din tilgang til eller driften av dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri. Vi kan suspendere, trekke tilbake, avslutte eller endre hele eller deler av nettstedet vårt uten varsel. Vi er ikke ansvarlige hvis vi ikke kan behandle opplysningene dine på grunn av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll.

9.3

Informasjonen på dette nettstedet er kun av generell interesse og utgjør ikke spesifikk rådgivning. Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, gir vi ingen garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, for at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

9.4

Vi gir ingen garantier for at informasjonen om ferdighus på dette nettstedet er korrekt, nøyaktig eller oppdatert.

9.5

Vi gir ingen garanti for at nettstedet eller informasjonen som er tilgjengelig på det, er i samsvar med andre lover enn de som gjelder i England.

9.6

I den grad loven tillater det, utelukker vi alle betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innholdet på det, enten de er uttrykkelige eller underforståtte.

9.7

Opplysningene om ferdighusene som er tilgjengelige på dette nettstedet, er gitt til oss av våre medlemmer kun til din informasjon. Vi verifiserer ikke opplysningene vi får, og gir ingen garantier for at de er nøyaktige eller fullstendige. Hvis du stoler på disse opplysningene, gjør du det på egen risiko. Vi anbefaler at du sjekker alle detaljer med medlemmet som annonserer modellen før du tar noen avgjørelser eller foretar deg noe med hensyn til et ferdighus som annonseres på nettstedet vårt.

10. UTESTENGING FRA OMRÅDET
10.1

Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere fra dette nettstedet og/eller begrense eller deaktivere deres tilgang til eller bruk av noen eller alle deler av tjenestene våre, permanent eller midlertidig, etter eget skjønn.

11. VI KAN SUSPENDERE ELLER TREKKE TILBAKE NETTSTEDET VÅRT
11.1

Nettstedet vårt er gratis tilgjengelig.

11.2

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt, eller innholdet på det, alltid vil være tilgjengelig eller uavbrutt. Vi kan stanse eller trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten til hele eller deler av nettstedet vårt av forretningsmessige og driftsmessige årsaker. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedet vårt via internettforbindelsen din, er kjent med disse vilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

12. NETTSTEDET VÅRT ER KUN FOR BRUKERE I DET EUROPEISKE INDRE MARKED.
12.1

Nettstedet vårt er rettet mot personer som er bosatt i det europeiske indre markedet. Vi garanterer ikke at innhold som er tilgjengelig på eller via nettstedet vårt, er egnet for bruk eller tilgjengelig på andre steder.

13. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NETTSTEDER VI LENKER TIL
13.1

Dette nettstedet inneholder lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Vi har ingen kontroll over deres individuelle innhold. Vi gir ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som vises i forbindelse med koblede nettsteder. Koblingene er kun for din bekvemmelighet. Vi anbefaler ikke produkter eller tjenester som annonseres på disse nettstedene. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på en tredjeparts nettsted som er lenket fra dette nettstedet, gjør du det på egen risiko.

14. REGLER FOR LENKING TIL NETTSTEDET VÅRT
14.1

Du må ikke inkludere lenker til dette nettstedet på noe annet nettsted uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Spesielt (men uten å begrense det foregående) må du ikke inkludere “dyplenker” til noen side på dette nettstedet på noe annet nettsted. Du kan lenke til hjemmesiden vår på www.spassio.com og sider på nettstedet, forutsatt at du gjør det på en måte som (etter vår rimelige oppfatning) ikke skader vårt omdømme eller utsetter oss for risiko. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen uten varsel og uten å oppgi noen grunn.

14.2

Nettstedet vårt må ikke rammes inn på noe annet nettsted.

14.3

Du må ikke opprette en lenke på en slik måte at den antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller tilslutning fra vår side der det ikke finnes noen.

15. VÅRT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE SOM PÅFØRES DEG
15.1

Uansett om du er en forbruker eller en bedriftsbruker, utelukker eller begrenser vi ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg dersom det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører og for bedrageri eller uredelig feilaktig fremstilling.

15.2

I henhold til punkt 15.1 er vi ikke ansvarlige for feil som skyldes programvare- eller internettfeil eller utilgjengelighet, eller andre omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll.

15.3

I henhold til punkt 15.1 påtar vi oss ikke noe ansvar for tap av passord eller konto-ID som skyldes sammenbrudd, feil, strømbrudd eller annet som er forårsaket av eller på datasystemet ditt.

15.4

Vi kan innføre systemer som vi fra tid til annen finner hensiktsmessige for å forhindre at automatiserte programmer brukes til å skaffe uautorisert tilgang til våre systemer og dette nettstedet. I henhold til punkt 15.1 er vi ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle konsekvenser som oppstår som følge av eller i forbindelse med slik bruk eller forsøk på bruk av automatiserte programmer for å oppnå uautorisert tilgang til vårt system eller dette nettstedet.

15.5

15.5 Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av virus, distribuerte tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale som følge av din bruk av nettstedet vårt eller nedlasting av innhold på det, eller et nettsted som er knyttet til det.

15.6

Hvis du velger å kontakte våre medlemmer via nettstedet, vil opplysningene dine (inkludert e-postadresse, telefonnummer og boligmodellen du er interessert i) bli sendt til medlemmet du henvender deg til. Vi påtar oss ikke noe ansvar for etterfølgende kommunikasjon som du mottar direkte fra dette medlemmet.

15.7

Hvis du er en forbrukerbruker:

15.7.1

Vi gjør oppmerksom på at vi kun tilbyr nettstedet vårt til privat bruk. Du samtykker i ikke å bruke nettstedet vårt til kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

15.7.2

hvis defekt digitalt innhold som vi har levert, skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, og dette skyldes at vi ikke har utvist rimelig aktsomhet og dyktighet, vil vi enten reparere skaden eller betale deg erstatning.

15.8

Hvis du er en bedriftsbruker, gjelder punkt 15.1:

15.8.1

vi utelukker alle underforståtte betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innholdet på det.

15.8.2

vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller skade, verken i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemte plikter eller på annen måte, selv om det var forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med:

15.8.2.1

bruk av, eller manglende evne til å bruke, nettstedet vårt; eller

15.8.2.2

bruk av eller tillit til innhold som vises på nettstedet vårt.

15.8.3

I særdeleshet er vi ikke ansvarlige for:

15.8.3.1

tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter;

15.8.3.2

driftsavbrudd;

15.8.3.3

tap av forventede besparelser;

15.8.3.4

tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller

15.8.3.5

indirekte tap eller følgeskader.

16. HVILKET LANDS LOVER GJELDER FOR EVENTUELLE TVISTER?
16.1

Hvis du er en forbruker, må du være oppmerksom på at disse vilkårene, deres innhold og utforming er underlagt engelsk lov.

16.2

Hvis du er en bedrift, er disse vilkårene, deres innhold og utforming (og eventuelle tvister eller krav utenfor kontraktsforhold) underlagt engelsk lov.

17. TILBAKEMELDINGER FRA KUNDER OG KVALITET
17.1

Vi prøver å sikre at alle tilbakemeldinger fra kunder behandles rettferdig og konsekvent, og at de registreres på riktig måte. Vi tar gjerne imot forslag til hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. Skriv til oss på HAKAMA Ltd på adressen som er oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene, eller kontakt oss her. Vi tar sikte på å ta hensyn til alle tilbakemeldinger fra kundene.

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Kontakt oss

Compare listings

Compare