Hva er prefabrikkerte

Prefab er et begrep som brukes for å indikere at komponentene som brukes til å bygge et hus, er produsert utenfor byggeplassen. Prefabrikkerte bygninger kan være 100 % prefabrikkerte, men i de fleste tilfeller foregår en liten del av byggeprosessen på byggeplassen der de prefabrikkerte komponentene settes sammen. Å bygge et hus i ferdighus har flere fordeler.

De viktigste fordelene med prefabrikkerte bygg:

  • Den prefabrikkerte byggeprosessen er raskere
  • Prefabrikasjon opplever sjelden forsinkelser
  • Prefabrikkerte konstruksjoner er mer bærekraftige
  • Prefabrikkerte boliger er av høyere kvalitet
  • Prefabrikasjon er billigere enn tradisjonell bygging

Alle disse fordelene med prefabrikkerte bygg bidrar til en større sikkerhet i byggeprosessen. I denne guiden finner du alt du trenger å vite for å forstå hva ferdighusbygging er og hvorfor det har blitt så populært.

Hva er et ferdighus?

Et ferdighus er et hus som er bygget ved hjelp av en eller annen form for prefabrikasjonsmetode for enten å produsere hovedkomponentene (som vegger, tak eller gulv) eller hele huset. Ordet prefab indikerer at en stor del av byggeprosessen foregår i et fabrikklignende miljø. Det finnes imidlertid forskjellige typer prefabrikkerte byggeteknikker, og avhengig av hvilken prefabrikasjonsteknikk som brukes, kan vi bygge en eller annen type ferdighus.

Typer av ferdighus

Modulhus: En type ferdighus som bygges i deler, såkalte moduler. Hver modul er en prefabrikert tredimensjonal del av huset som fraktes til byggeplassen der den settes sammen på en rask og enkel måte. Et modulhus kan bygges av én eller flere moduler, avhengig av husets størrelse.

Panelbygde hus: Disse husene, også kjent som panelhus, er bygget med prefabrikkerte paneler som er utformet som vegger, tak eller gulv. Panelene er komplette systemer som er bygget med alle nødvendige elementer, for eksempel ledninger, rørleggerarbeid og varmeisolasjon. Når de er montert, definerer de derfor et hus som er så godt som klart til å bli bebodd.

Tømmerhus: En moderne tilnærming til den tradisjonelle tømmerhytta. Disse husene bygges ved å legge prefabrikkerte tømmerstokker horisontalt. Disse tømmerstokkene er designet og formet på fabrikk, noe som forenkler byggeprosessen og forbedrer husets ytelse.

Småhus: Denne typen ferdighus er svært populær siden den tilbyr en byggeløsning som både er rimelig og unik. Småhusene, som vanligvis bygges på fabrikk og plasseres på hjul, har den fordelen at de er flyttbare, noe som bidrar til en livsstil preget av frihet og minimalisme.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Wee House Company

Hva er fordelene med prefabrikasjon?

Siden ferdighusbyggingen foregår i et produksjonsanlegg, brukes det vanligvis svært mekaniserte verktøy i en prosess som ofte minner mer om et samlebånd enn om tradisjonelle byggemetoder. Denne moderne byggeprosessen har noen fordeler sammenlignet med byggemetoder på stedet.

Den prefabrikkerte byggeprosessen er raskere

Å bygge et hus med prefabrikasjonsmetoder gjør at byggetiden går enormt mye raskere enn ved tradisjonell bygging. Mens det tar minst 6 måneder å bygge et hus med tradisjonelle byggemetoder, tar byggingen av et ferdighus vanligvis bare 16 uker[1].

Den akselererende byggeprosessen er et direkte resultat av industrialiseringen av prefabrikkerte bygg. Prefabrikasjon er en prosedyre som foregår i et produksjonsmiljø der flere trinn er svært mekaniserte, noe som gjør at byggetiden går raskere.

Prefabrikasjon opplever sjelden forsinkelser

I tillegg til den naturlige akselerasjonen i byggeprosessen har prefabrikasjon den fordelen at det gir en pålitelig tidslinje. De vanligste forsinkelsene i tradisjonell bygging skyldes vanligvis uventede værforhold og transportproblemer.

Siden prefab-byggingen foregår i et produksjonsanlegg som er skjermet for vær og vind, er arbeidsforholdene svært gode hele året, noe som sikrer at byggeplanene overholdes i nesten alle tilfeller. Siden transportmulighetene er sterkt redusert, er trafikkforsinkelser så å si ikke-eksisterende.

Prefabrikkerte konstruksjoner er mer bærekraftige

Byggebransjen har en sterk negativ innvirkning på miljøet, og transport og avfall er de viktigste årsakene til dette. Bare i Storbritannia utgjør byggeavfall millioner av tonn hvert år[2]. Å bygge et hus med prefabrikkerte byggemetoder er generelt mer miljøvennlig enn å bygge et hus på stedet med tradisjonelle byggemetoder.

Prefabrikkerte bygg er mer bærekraftige siden de reduserer transport og avfall takket være sentraliseringen av arbeidet. Denne sentraliseringen begrenser behovet for å frakte tunge maskiner til arbeidsstedet, forenkler massetransport av materialer og gjør det mulig å resirkulere og utnytte restmaterialer.

Prefabrikkerte boliger er av høyere kvalitet

Alle permanente ferdighus må følge de samme lokale byggeforskriftene som forventes av et hus bygget med tradisjonelle metoder. Derfor holder alle ferdighus minst samme kvalitetsstandard som hus som bygges på stedet. I de fleste tilfeller overgår imidlertid ferdighusene disse standardene.

Siden alle prefabrikkerte prosesser foregår i et fabrikklignende miljø, utvikles alle produksjonsstadier på samme sted i en svært mekanisert og nøye overvåket prosess. Denne innstillingen reduserer muligheten for menneskelige feil og konstruksjonsfeil som kan påvirke husets generelle kvalitet negativt.

Prefabrikasjon er billigere enn tradisjonell bygging

Generelt er det billigere å bygge et ferdighus enn å bygge det samme huset på stedet med tradisjonelle metoder. Kostnadsreduksjonen er et direkte resultat av sentraliseringen og mekaniseringen av byggeprosessen.

Sentralisering av arbeidene reduserer transportbehovet siden arbeiderne ikke lenger trenger å pendle, og alle materialer leveres samlet til samme adresse. I tillegg reduseres lønnskostnadene takket være mekanisering av flere byggearbeider og en raskere byggeprosess.

Hva er gjennomsnittsprisen for et ferdighus?

Gjennomsnittsprisen på et ferdighus ligger på ca. 90 000 €, men dette tallet kan variere enormt fra type ferdighus til type ferdighus. Småhus er den rimeligste typen ferdighus med en gjennomsnittspris på 63 139 €. Andre typer ferdighus som er permanent bygget på fundament har en høyere gjennomsnittspris, for eksempel modulhus som har en gjennomsnittspris på ca. 106 200 €.

Men selv innenfor samme type ferdighus er prisspennet stort. Denne prisen avhenger av husets størrelse, materialene som brukes, kvaliteten på finishen og til og med hvor huset skal stå.

Kan du finansiere et ferdighus med boliglån?

Det er mulig å finansiere et ferdighus med boliglån. Prosessen med å søke om byggelån for å bygge et ferdighus er imidlertid ikke den samme som for å finansiere et hus som er bygget på tradisjonell måte på stedet.

Hvert land har ulike typer lån til bygging av ferdighus. Det viktigste å tenke på når du søker om lån til bygging av ferdighus i Storbritannia og Europa, er likevel kvaliteten på konstruksjonen. Det er viktig å bevise at huset er bygget i henhold til minimumskravene i de lokale byggeforskriftene.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvor lenge holder prefabrikkerte hus sammenlignet med tradisjonell bygging?

Prefabrikkerte hus er bygget av materialer som er designet for å vare i ca. 50 år, noe som er svært likt den forventede levetiden for tradisjonelt bygde hus. Den totale levetiden til et hus varierer avhengig av materialvalg, men også av kvaliteten på konstruksjonen. Siden prefabrikkerte hus ofte er av høyere kvalitet, kan holdbarheten være noe lengre enn ved tradisjonell bygging.

Hva slags ferdighus kan du kjøpe?

De vanligste typene ferdighus du kan kjøpe i Storbritannia og Europa i dag, er modulhus, panelhus, småhus, tømmerhus og hytter.

Er ferdighus en god investering?

Definitivt. Når et ferdighus er bygget, ser det ut som et tradisjonelt hus, noe som gjør det til en minst like god investering som et tradisjonelt hus. Men siden det er rimeligere å bygge ferdighus og kvaliteten ofte er overlegen, er denne typen hus et godt investeringsvalg.

Er ferdighus mer bærekraftige enn tradisjonelle boliger?

Ja, prefabrikkert bygging er generelt en mer bærekraftig byggeløsning, siden det reduserer transportbehovet og kutter ned på sløsing med materialer.

Referanser:

[1](2022, 10. januar) Hvordan vil modulbaserte boliger takle miljøkrisen? Vista panels Ltd https://www.vistapanels.co.uk/how-will-modular-homes-tackle-the-environmental-crisis/
[2](2021, 31. august) Dobrowolska, K. Håndtering av bygge- og rivningsavfall Archdesk https://archdesk.com/blog/construction-and-demolition-waste-management/

Kontakt oss

Compare listings

Compare