Slik gjør du et ferdighus mer energieffektivt og sparer penger

Den mest effektive måten å gjøre et ferdighus mer energieffektivt og spare penger på strømregningen på, er å integrere alle energieffektivitetsfunksjonene i designet. Det mest kritiske designelementet i et energieffektivt ferdighus er den utvendige klimaskjermen, siden den utgjør skillet mellom inne- og uterommet og derfor bør være tilstrekkelig isolert og redusere varmetapet så mye som mulig. Det er likevel to andre tiltak som vil forbedre husets energieffektivitet: å orientere huset i forhold til de naturlige klimaforholdene i området og kun bruke energieffektivt utstyr.

Hva er energieffektivitet?

Energieffektivitet er kvaliteten på et hus som bruker mindre energi og samtidig gir et komfortabelt bomiljø. Energieffektive boliger gir et varmt miljø i vintermånedene og holder seg kjølige i de varmere årstidene, samtidig som strømregningen er svært lav.

Plassering og orientering av et energieffektivt ferdighus

For å oppnå et energieffektivt ferdighus er det viktig å forstå klimaforholdene på tomten der huset skal plasseres. Vi bør ta hensyn til temperaturen, solens bane og vindmønstrene gjennom året. Denne informasjonen forteller oss hvor huset skal vende og gir oss en første tilnærming til hvordan det bør utformes.

Slik gjør du et ferdighus mer energieffektivt og sparer penger
Ved å plassere de store vindusåpningene i Lund Ilum-huset mot sør sørger vi for at solstrålene varmer opp de innvendige rommene.

Hvis vi for eksempel bygger et ferdighus i et kaldere klima, som Storbritannia eller Nord-Europa, ønsker vi å slippe inn så mye sol som mulig for å varme opp innendørsområdet naturlig med solstrålene. Ved å velge en prefab-modell med store vinduer i den ene fasaden og orientere denne fasaden mot sør, skaper vi en drivhuseffekt som varmer opp inneluften på en behagelig måte. I dette tilfellet er det også viktig å unngå å plassere for mange vinduer i områder der det blåser mye, eller der solen ikke når frem, siden de vil bidra til varmetap.

Slik gjør du et ferdighus mer energieffektivt og sparer penger
Ved å plassere de store vindusåpningene i Lund Ilum-huset mot sør sørger vi for at solstrålene varmer opp de innvendige rommene.

Det motsatte gjelder for hus som ligger i varmere strøk som Middelhavslandene. I disse tilfellene utnytter vi forståelsen av solens bane for å unngå at sommerens solstråler treffer husets vinduer direkte, samtidig som vi ønsker dem velkommen i vintermånedene. Siden solen står høyere i sommermånedene, kan dette oppnås ved å orientere vindusfasaden mot sør og plassere en pergolakonstruksjon foran for å beskytte den mot sommerstrålene.

EestiHouse 02-M har en overbygd terrasse foran hovedvindusfasaden som blokkerer solstrålene om sommeren.

En bioklimatisk forståelse av huset kan hjelpe oss med å velge et energieffektivt design og veilede oss i hvordan vi skal orientere det. Selv om måten vi bygger huset på er avgjørende, bør vi også ta hensyn til andre elementer som trær, fjell og andre bygninger, siden de skaper skygger og beskytter mot vinden.

Utform en energieffektiv klimaskjerm

Husets klimaskjerm defineres av det utvendige dekket: veggene, vinduene, taket og gulvet. Siden husets klimaskjerm er den barrieren som skiller det behagelige inneklimaet fra det ytre miljøet, er det et viktig element å ta hensyn til når man skal designe et energieffektivt hus.

Et energieffektivt ferdighus bør være godt isolert og dekke alle elementer som inngår i klimaskjermen, inkludert tak og gulv. Elementer som isolasjonsmaterialer, type vinduer og husets lufttetthet er viktige å ta hensyn til i hele klimaskjermen.

Krav til isolasjon

Riktig husisolasjon bør ta hensyn til veggene og aldri glemme gulv og tak i varmt og kaldt klima. Det finnes et bredt utvalg av isolasjonsmaterialer å velge mellom, men nedenfor følger en liste over de vanligste isolasjonsmaterialene som brukes i ferdighus:

Isolasjonsmateriale Kort beskrivelse U-verdi ved 100 mm (W/m2K) [1][2].
Strukturelt isolerte paneler (SIP) Dette materialet er enkelt å montere siden det leveres sammen med konstruksjonsmaterialet og isolasjonen. Vanligvis brukes tre ulike isolasjonsmaterialer i SIP-elementer: ekspandert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) eller polyuretanskum (PUR). EPS = 3.52XPS = 3PUR = 4.50
Saueull Dette materialet er naturlig, bærekraftig og svært effektivt. Det kan brukes på både vegger og tak, og til tross for at det er organisk, har det en levetid på 60 år, er brannsikkert og holder insekter borte. 2.63
Glassull Selv om dette materialet ikke er av naturlig opprinnelse, har det en positiv miljøeffekt siden det er laget av resirkulerte glassflasker. 2.85
Steinull Steinull er et svært effektivt materiale siden det gir god varmeisolasjon, lydreduksjon og brannsikkerhet. 2.85
Steinull Selv om dette materialet generelt ikke er miljøvennlig, har det noen fordeler, siden det er ganske effektivt til å redusere trekk når det brukes som skum. 1.08 – 1.26

 

Tykkelsen på isolasjonen varierer avhengig av materialet og kravene på hvert enkelt sted. Selv om isolasjonsmengden som kreves i alle deler av husets klimaskjerm bør beregnes av en arkitekt eller ingeniør, kan du få en idé om tykkelsen som trengs for hver enkelt del ved hjelp av en grov forståelse av begrepet varmegjennomgangskoeffisient.

Alle isolasjonsmaterialer har en tilhørende varmetransmisjonskoeffisient (U-verdi) som definerer materialets evne til å overføre varme. Ved å se på denne verdien vet vi hvor tykt hvert materiale bør være i forhold til de andre. Materialer med lavere U-verdi krever mindre materiale for å oppnå samme isolasjonsresultat. En korrekt beregning vil likevel ta hensyn til andre aspekter, for eksempel de andre materialene som passer til veggen.

Energieffektive vinduer

Vinduene er et viktig element å ta hensyn til når man velger et energieffektivt ferdighus, siden vanlige hus mister 10 % av innetemperaturen gjennom disse elementene [3]. I Europa og Storbritannia kan vi se på etikettene for å finne ut om et vindu er energieffektivt:

EUs energimerke: Gir informasjon om hvor energieffektivt et produkt er. Hvert produkt rangeres på en 7-trinns skala, der det minst energieffektive produktet får en rød D og det mest energieffektive en mørkegrønn A+++.

British Fenestration Rating Council (BFRC): Gjelder kun i Storbritannia og har et lignende format som EUs energimerke. I dette tilfellet er det en skala med 8 verdier, der det minst energieffektive vinduet rangeres med en brun G og det mest energieffektive med en lilla A+.

Betydningen av lufttetthet og ventilasjon

For å sikre et energieffektivt ferdighus er det ikke nok å velge riktige vinduer og isolasjonsmaterialer, alt må også være lufttett. Hovedmålet med lufttetting er å eliminere uønsket luftlekkasje og trekk gjennom husets klimaskjerm. Resultatet er at den behagelige innetemperaturen enkelt kan opprettholdes med mindre energiproduksjon.

For å unngå luftlekkasje er det viktig å være spesielt oppmerksom på de ulike skjøtene i huset, hvorav de viktigste er mellom vinduer og vegger, vegger og tak eller vegger og gulv. Materialene som brukes til å bygge klimaskjermen er likevel avgjørende for å definere et lufttett rom.

Lufttetthet kan bidra til å spare en god del penger på energiregningen. Lufttetting betyr imidlertid ingen luftutskifting, noe som kan få helsemessige konsekvenser. Derfor bør et lufttett hus alltid ha et mekanisk ventilasjonssystem, helst med varmegjenvinning, for å redusere varmetapet så mye som mulig.

Velg energieffektivt utstyr

Når vi har valgt riktig orientering for huset og designet en effektiv klimaskjerm, er det på tide å velge energieffektivt varme- og kjøleutstyr. Selv om energieffektive boliger i stor grad reduserer behovet for oppvarming og kjøling, bidrar energieffektivt utstyr til å oppnå ønsket innetemperatur. Vi kan velge energieffektive apparater for å redusere energiforbruket og kostnadene ytterligere.

Når vi velger et energieffektivt hus, må vi sørge for at energimengden som brukes av de ulike apparatene holdes lav, slik at strømregningen holdes på et minimum. For å identifisere de mest energieffektive systemene bør vi se på EUs energimerke, som fungerer akkurat som vi har beskrevet i vindusdelen: En rød D er det minst energieffektive systemet, mens en mørkegrønn A+++ representerer det mest energieffektive systemet.

Er ferdighus og modulhus mer energieffektive?

Prefabrikkerte hus er ikke per definisjon energieffektive, selv om prefabrikasjonsprosessen gjør det lettere å oppnå disse parametrene. Nedenfor finner du noen av de viktigste fordelene ved å bygge utenfor byggeplassen:

  • Kvalitetskontroll: Sentraliseringen av byggearbeidene muliggjør ytterligere kvalitetskontroller gjennom hele prosessen, noe som sikrer bedre ytelse på klimaskjermen.
  • Industrialisert bygningsmiljø: Siden prefabrikkene bygges i fabrikklignende omgivelser, har de tilgang til sofistikerte verktøy og maskiner, noe som gir bedre kvalitet på arbeidet og reduserer sjansen for å etterlate åpne rom som kan forårsake trekk.

Fordelen med å bygge utenfor byggeplassen er at det finnes et godt utvalg av produsenter som tilbyr muligheten til å bygge i henhold til energieffektivitetsstandarder. Å velge et energieffektivt hus øker byggekostnadene, selv om det vil redusere strømregningen enormt i etterkant. Ifølge BBC kan en gjennomsnittsbolig i Storbritannia spare opptil 555 pund på strømregningen ved å oppgradere til energieffektivitetsstandarder [4].

Referanser:
[1]Isolasjonsmaterialer og deres varmeegenskaper Greenspec https://www.greenspec.co.uk/building-design/insulation-materials-thermal-properties/
[2]Sprayfoam gir en unik kombinasjon av høye U-verdier og luftgjennomtrengelighet Fusion Insulation http://www.fusioninsulation.com/thermal-insulation.html
[3]Vinduer: Varmetap og varmeøkning Greenspec https://www.greenspec.co.uk/building-design/windows/
[4]Stallard, E. (2022 October 7) Home insulation: Hvordan kan det redusere strømregningen? BBC News https://www.bbc.com/news/explainers-60289396

Compare listings

Compare