Vad är Tiny Houses? Fördelar och nackdelar med att välja ett hus på hjul

Tiny houses är en typ av prefabricerade hus som kännetecknas av sin ringa storlek och möjligheten att flyttas från plats till plats. Dessa konstruktioner kan användas som permanentbostäder, fritidshus eller som investeringar i hyresfastigheter. De kan vara i ständig rörelse eller installeras på samma plats under en längre tid. Oavsett vilken livsstil som ryms i huset byggs småhus alltid med samma typ av konstruktion.

Vad är skillnaden mellan ett litet hus och ett litet hus?

Småhus är alltid små, men alla småhus är inte småhus. Det är vanligt att byta ut de olika termer som används för att beskriva små bostäder, men det är viktigt att förstå egenskaperna hos vart och ett av dessa koncept, eftersom de är byggda för olika ändamål.

  • Miniatyrhus: En typ av prefabricerat hus som är utformat för att vara lätt att transportera och därför alltid byggs på hjul. Att dessa hus är så små beror på att de måste uppfylla vägtrafikreglerna eftersom de är dragbara bostäder.
  • Stuga: En stuga är en liten typ av permanent prefabricerat hus. Detta lilla prefabricerade hus, som bara har ett sovrum, installeras alltid på en grund.
  • ADU (Accessory Dwelling Units): Även känt som ett trädgårdsannex eller en mormorslägenhet, detta koncept beskriver användningen av huset snarare än typen av konstruktion. Ett litet hus, en stuga eller till och med ett litet hus byggt med traditionella byggmetoder kan vara en bra ADU så länge de är utformade som självständiga bostäder som delar fastigheten med ett huvudhus.

Vilka är fördelarna med små hus?

Tiny homes skiljer sig markant från traditionella byggnader eftersom det är ovanligt att ett hus byggs på hjul. Men egenskaperna hos denna typ av hus har i hög grad bidragit till populariteten hos småhusrörelsen eftersom de ger dem några mycket attraktiva fördelar.

Tiny homes är byggda med rörlighet i åtanke

Den största fördelen med denna typ av hus är möjligheten att enkelt transportera det till olika platser. Trots att de ser ut som vackra hus är tiny homes mobila hus som kan flyttas och parkeras var som helst.

Eftersom tiny houses är utformade som flyttbara hus är de flesta av dem byggda som självförsörjande enheter som kan drivas utanför elnätet. Dessa funktioner gör att du kan resa med ditt hus till vilken destination som helst, inklusive en avlägsen naturmiljö.

Vad är Tiny Houses? För- och nackdelar med att välja ett hus på hjul
Det lilla huset från Elegance Range bogseras.

De är en kostnadseffektiv bostadslösning

Som prefabricerade konstruktioner är småhus mycket billigare än att bygga ett traditionellt hus. Att vara prefabricerad innebär att byggnadsarbetet sker utanför byggarbetsplatsen i en industrialiserad miljö. Det innebär att byggtiden och den manuella arbetsinsatsen minskar avsevärt, liksom den totala byggkostnaden.

Dessutom är småhus anmärkningsvärt billigare än andra prefabricerade hus, främst eftersom de är mindre sänker de totala kostnaderna, men också för att de byggs på hjul och därför inte behöver någon grund. Att inte vara bunden till en specifik fastighet minskar direkt kostnaderna, till exempel för att köpa mark eller anlägga trädgårdar.

Att bo litet kan bidra till att förbättra det psykiska välbefinnandet

De flesta tiny homes är mindre än 20 kvm, vilket är fem gånger mindre än den genomsnittliga husstorleken i Europa och Storbritannien [1]. För de flesta innebär tiny living att man anpassar sig till ett mycket enklare liv, vilket har en positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Genom att leva ett minimalt liv lär du dig att prioritera och rensa, vilket har visat sig ha ett starkt samband med vårt psykiska välbefinnande [2]. Trots sin ringa storlek är småhusen byggda med funktionalitet och komfort i åtanke. De erbjuder mycket kreativa layouter och förvaringslösningar som hjälper till att hålla huset städat och fritt från röran.

Tiny houses är en hållbar typ av konstruktion

Småhus är miljövänliga eftersom de byggs helt på plats, med arbete och lagring på samma plats. Denna centralisering av processen gör tiny homes mer hållbara än traditionell byggnation eftersom det minskar transportbehovet och materialavfallet enormt.

Småhus bidrar också till miljön eftersom de är små byggnader. De har ett lägre ekologiskt fotavtryck och förbrukar mindre energi, vilket gör dem mer energieffektiva. Medan de flesta av dessa funktioner bara är en positiv konsekvens av byggprocessen, väljer vissa tillverkare att medvetet utforma sina småhus ännu mer hållbara genom att välja naturmaterial eller lägga till element som solpaneler.

litet hus med solpaneler
Det lilla husetEscape A17 med solpaneler

Utmaningar och begränsningar med små hus

Småhus har utmärkande egenskaper som skiljer dem åt och bidrar till deras växande popularitet. Dessa skillnader har dock också potentiella nackdelar. Eftersom småhus inte är ett perfekt val för alla är det viktigt att förstå deras begränsningar.

  • Kan vara svårt att hitta en långsiktig plats: Trots att småhusets design är optimerad för att säkerställa att huset enkelt kan flyttas och placeras i stort sett var som helst, är det inte alla platser som tillåter det. Var du kan placera ett litet hus bestäms av byggnormerna och zonbestämmelserna på din specifika plats. Dessa kan vara ganska begränsande.
  • De är inte byggda på fundament: Att husen är byggda på hjul ger en betydande frihet, men det har också sina nackdelar. Grunden ger stabilitet åt konstruktionen genom att skapa en solid bas som håller huset på plats. Att inte vara fäst vid grunden innebär automatiskt att kvaliteten på konstruktionen försämras.
  • Bostadsutrymmet inomhus är begränsat: Det begränsade utrymmet som ett litet hem erbjuder inspirerar dem som söker en minimalistisk livsstil, men det har också sina nackdelar. Varje centimeter av huset är optimerad för att göra vardagen så bekväm som möjligt, men det finns inget utrymme för aktiviteter utöver det vanliga. Därför är aktiviteter som att ta emot gäster kanske inte de mest bekväma.

Hur fungerar småhus?

Att det är ett hus på hjul innebär att det inte följer samma regelverk som gäller för permanenta byggnader, men det behandlas inte heller som ett fordon. Här är några av de viktigaste sakerna du bör känna till om du planerar att köpa ett litet hus:

  • Reglerna för småhus beror helt och hållet på platsen. Eftersom det inte finns några särskilda bestämmelser för småhus bör du som planerar att köpa ett litet hus i Europa eller Storbritannien först och främst rådgöra med din lokala planeringsavdelning.
  • Att installera ett litet hus på lång sikt i en fastighet kräver vanligtvis ett tillstånd. Att placera ett litet hus i trädgården är inte som att parkera en bil. Det krävs ofta ett tillstånd som varierar från en plats till en annan. I vissa länder, som Nederländerna eller Tyskland, behandlas småhus som bostadshus och måste därför uppfylla byggreglerna [3].
  • Trafikreglerna är stränga för småhus. Att vara byggd på hjul är inte tillräckligt. För att kunna flytta ett litet hus på europeiska vägar måste huset uppfylla mycket strikta krav på storlek och vikt. Den allmänna riktlinjen är 4 m hög, 2,55 m bred och 3,5 T men det kan variera från land till land.
  • Du behöver en särskild typ av fordon för att dra ett litet hus. Småhus är avsedda att bogseras av sina ägare, men det är inte alla fordon som klarar det. Detta beror på att fordonet måste vara tillräckligt starkt för att dra 3,5 ton. Tänk också på att om totalvikten är över 3,5 ton kan du behöva ett specialkörkort.

Referenser:
[1]Wilson, L. Hur stort är ett hus? Genomsnittlig husstorlek per land – 2023 Krymp fotavtrycket https://shrinkthatfootprint.com/how-big-is-a-house/
[2]Hammers-Crowell J. (2022, 14 juni) Hur röran påverkar hälsan Höglandssjukhuset https://highlandhosp.com/how-clutter-impacts-health/
[3]Tiny House-kulturer i jämförelse – Tyskland, USA, Nederländerna LiveEO https://live-eo.com/tiny-house-cultures/

Compare listings

Compare