7 Voordelen van prefab bouwen

Prefab bouwen is niet nieuw. Er wordt aangenomen dat zelfs in de Romeinse tijd al enige mate van prefabricage werd gebruikt voor de bouw van administratieve gebouwen in het rijk. Geprefabriceerd bouwen kwam ook in gebruik tijdens het industriële tijdperk met geprefabriceerde metalen constructies en elementen.

Sindsdien is prefabricage geëvolueerd en gespecialiseerd, en zou het de toekomst van de bouw kunnen vertegenwoordigen vanwege de vele voordelen. Prefabricage kan worden gebruikt voor alle soorten gebouwen en bijna elke hoogte. Een van de meest recente records bevindt zich in China, in de stad Changsha. Een gebouw met 30 verdiepingen was in 15 dagen klaar en kan een aardbeving van 9 graden weerstaan.

Prefab huizen zijn niet noodzakelijkerwijs gestandaardiseerd of in massa geproduceerd, hoewel de bouwindustrie gebruik maakt van enkele van de voordelen ervan. De populariteit van deze techniek neemt voortdurend toe in de bouwwereld om verschillende redenen die hieronder verder besproken zullen worden.

  1. Snelheid van het proces

Verschillende delen van het huis kunnen ter plaatse gebouwd worden, van prefab betonstructuren of sandwichpanelen tot keuken- of badkamerpods, of zelfs het hele huis. Het verplaatsen van de productie van sommige elementen van een huis naar een fabriek betekent meestal dat de tijd die daadwerkelijk op locatie wordt doorgebracht, aanzienlijk wordt verminderd. Daarom wordt er meer tijd besteed aan het ontwerpproces en moeten de architecten en ingenieurs meer betrokken worden bij het productieproces.

Als verschillende onderdelen van het bouwproces op een andere locatie worden uitgevoerd, zal er minder tijd op de bouwplaats worden doorgebracht. Meestal bestaat de tijd op locatie uit het installeren van de geprefabriceerde elementen, het verbinden van alle installaties en misschien het toevoegen van wat extra afwerking. Ongeacht het niveau van prefabricage is de installatie van de elementen snel en vereist deze minder inspanning. Daarnaast kan de tijd beter beheerd worden, zijn er betrouwbaardere leveringen op locatie en worden vertragingen door slecht weer verminderd.

  1. Kwaliteit van het eindproduct

Traditionele bouwtechnieken op locatie kunnen niet dezelfde kwaliteit van het eindproduct bieden omdat het proces veel risico’s en blootstelling aan menselijke fouten met zich meebrengt.

Fabrieken hebben een beter gecontroleerde omgeving die een betere kwaliteit van de producten biedt die gemakkelijk gecontroleerd kan worden. Door een deel van de productie elders uit te voeren, kan de kwaliteit beter gecontroleerd worden, wat resulteert in minder herwerk op locatie en een efficiënter proces, zowel qua kosten als qua tijd. Een grotere productieprecisie biedt een hogere kwaliteit van het eindproduct.

  1. Veiligere werkomstandigheden

De bouwsector omvat risico’s voor de arbeiders die gewoonlijk worden aangepakt in de vorm van veiligheidsnormen die voortdurend worden bijgewerkt om alle risico’s te dekken. Zelfs als deze regels worden nageleefd, heeft de industrie nog steeds veel risico’s. In het geval van prefabbouw vindt een deel van het werk plaats in een veiligere fabrieksomgeving die lijkt op de productie-industrie.

Doordat er minder tijd op locatie wordt doorgebracht, is het risico op letsel en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten aanzienlijk kleiner.

  1. Minder arbeid nodig

In veel rijke landen is het aantal geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector afgenomen. De bestaande geschoolde arbeidskrachten zullen binnenkort met pensioen gaan en de jonge bevolking toont weinig interesse in deze sector. Daarom is het tekort aan arbeidskrachten een veelvoorkomend probleem.

Omdat een groot deel van het bouwproces in de fabriek plaatsvindt, is de behoefte aan arbeidskrachten niet hetzelfde als bij de traditionele bouwtechnieken. In het geval van volumetrische modulaire bouw, waarbij de keuken en badkamer ter plaatse worden geassembleerd, zijn er geen gespecialiseerde arbeidskrachten nodig om alle installatie ter plaatse uit te voeren.

  1. Minder verkeer

In de bouwsector zijn verkeersproblemen in verband met traditionele bouwtechnieken op locatie meestal een probleem voor de buurt.

Als een groot deel van de bouwprocessen verplaatst wordt naar een andere locatie en er minder tijd nodig is om alle elementen en onderdelen ter plaatse te assembleren, wordt de impact van het toegenomen verkeer in het gebied van de bouw aanzienlijk verminderd.

  1. Kosten

De kostenefficiëntie van geprefabriceerd bouwen hangt samen met alle principes en kenmerken die hier zijn besproken. Sterker nog, als bij traditionele bouwmethoden het budget voor onvoorspelbare kosten slechts geraamd kan worden, minimaliseert het verplaatsen van een deel van het proces naar een andere locatie het risico op nieuwe werkzaamheden, met positieve gevolgen voor het totale budget. De bespaarde kosten kunnen zelfs geïnvesteerd worden in betere prefabricagetechnieken en een betere kwaliteit van de gekozen afwerkingen.

  1. Een duurzame techniek

De bouwsector produceert het meeste afval en vervuiling, van het begin van het bouwproces tot het einde van de levensduur van het gebouw, en zelfs na de sloop. Het afval en de uitstoot van broeikasgassen door de industrie moeten zo goed mogelijk beheerd en verminderd worden.

Door gebruik te maken van geprefabriceerde bouw kan het afval van materialen tot bijna nul worden gereduceerd, omdat de processen die in een fabriek plaatsvinden voorspelbaarder zijn dan op de bouwplaats. Dit betekent dat de benodigde materialen nauwkeuriger kunnen worden berekend en het daaruit voortvloeiende afval kan worden verminderd.

De uitstoot van broeikasgassen kan in de fabrieksomgeving niet helemaal worden vermeden, maar wel zoveel mogelijk worden beperkt. Eén manier om dit te doen is door de vermindering van het verkeer en het vervoer van materialen en geschoolde arbeidskrachten die nodig zijn door de kortere tijd die op de bouwplaats wordt doorgebracht.

Een ander duurzaam voordeel van prefabricage is de duurzaamheid van de gebruikte materialen. Bij traditionele bouwtechnieken worden meestal voornamelijk beton of baksteen gebruikt vanwege de lagere kosten. De productie op locatie moedigt het gebruik van milieuvriendelijkere materialen aan, zoals gelamineerd hout of staal.

Afhankelijk van de mate van prefabricage kan de constructie gemakkelijk gedemonteerd en vervolgens verplaatst worden. De schade aan het terrein door nieuwe constructies kan tot een minimum worden beperkt.

Klaar om de efficiëntie van geprefabriceerde bouw voor uw project te ervaren? Vul dan nu het formulier in om persoonlijke offertes te ontvangen van ons netwerk van top prefab fabrikanten.

Sharing is caring!

Compare listings

Vergelijken