Duurzame bouwmethoden

Het implementeren van duurzame methoden in het bouwproces is een effectieve oplossing om de milieueffecten van de verschillende woningbouwpraktijken te verminderen. De bouwsector is een van de sectoren met meer milieuschade als gevolg van de verhoogde uitstoot van broeikasgassen en afvalproductie. Daarom is de keuze voor groene bouwpraktijken de meest verantwoorde aanpak.

Belangrijkste duurzame bouwmethoden:

 1. Minder energieverbruik
 2. Groene materialen kiezen
 3. Kies voor recyclebare bouwtechnieken
 4. Gebruik gerecycled materiaal
 5. Bouwafval verminderen
 6. Minder onderhoud nodig

De meeste soorten bouw zullen baat hebben bij het bewust toepassen van deze duurzame methoden. De types die prefabricage gebruiken, integreren dit echter vaak op natuurlijke wijze zonder extra inspanningen te hoeven leveren.

Wat is het doel van duurzaam bouwen?

Het belangrijkste doel van duurzaam bouwen is om bij te dragen aan de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Om dit probleem aan te pakken, werkt de bouwsector aan een duurzamere aanpak door verschillende strategieën te combineren [1].

 • Bouwafval verminderen: Maar liefst 40% van het totale afval dat in elk Europees land wordt geproduceerd, wordt veroorzaakt door de bouwsector [2]. Daarom is afvalbeheer een belangrijk doel van duurzaam bouwen.
 • Koolstofuitstoot verminderen: Aangezien de bouwsector alleen al in Europa en het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen [3], is het verlagen van de koolstofvoetafdruk een prioriteit.
 • Een gezonde leefomgeving creëren: Naast het beschermen van de natuurlijke omgeving is duurzaam bouwen ook gericht op het beschermen van de binnenruimte. Respect voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van een duurzaam gebouw is dan ook een must.
 • Eerlijke huisvestingskansen bieden: Hoewel duurzaamheid meestal wordt geassocieerd met de bescherming van het milieu, is een van de principes van duurzaamheid om de meest kwetsbare gemeenschappen te bereiken. Duurzaam bouwen benadert dit principe door betaalbare huisvestingsmogelijkheden te creëren.

Wat zijn de 7 duurzame bouwmethoden?

Om bij te dragen aan duurzamer bouwen, moeten verschillende methoden in de bouwindustrie worden geïntegreerd. Elk van deze methoden kan in verschillende mate worden toegepast, op zichzelf of in combinatie met andere methoden.

1. Minder energieverbruik

De meest effectieve manier om de koolstofvoetafdruk van de bouw van een huis te verlagen, is door de hoeveelheid energie te verminderen die nodig is om het te bouwen. Transport wordt verminderd door materialen in bulk te leveren en het vervoer van zware machines is essentieel. Daarom zullen bouwtypes die op een gecentraliseerde locatie plaatsvinden, zoals prefabricage, het energieverbruik sterk verminderen.

2. Groene bouwmaterialen kiezen

Door natuurlijke materialen te kiezen die zichzelf snel herstellen, zoals bamboe, kurk of schapenwol, kunt u de milieu-impact van de bouw verlagen. Deze soorten materialen groeien snel en regenereren op natuurlijke wijze nadat ze geoogst zijn. Aangezien natuurlijke materialen geen giftige stoffen bevatten, dragen ze bovendien bij aan een gezonder binnenklimaat.

3. Kies voor recyclebare bouwtechnieken

Recyclebare bouwtechnieken bieden de mogelijkheid om de materialen die gebruikt zijn om het huis te bouwen in de toekomst te recyclen, zodra het gebouw klaar is om gesloopt te worden. Droge montage is een van de meest recyclebare bouwtechnieken, omdat het scheiden van de verschillende bouwmaterialen erg gemakkelijk is. Gestort beton moet bijvoorbeeld in stukken worden gebroken en zal zelden worden gerecycled. Een geprefabriceerd bouwelement van geprefabriceerd beton en gemonteerd met een droge verbinding kan echter gemakkelijk gedemonteerd en in de toekomst hergebruikt worden.

4. Gebruik gerecyclede materialen

gebruikt gerecycled materiaal prefab gebouw
Afbeelding credit: Containerhuizen gebruiken een gerecyclede zeecontainer als de structuur van het huis.

U hoeft niet te wachten tot het huis klaar is om materialen te recyclen, u kunt het concept van recycling al tijdens de bouw toepassen. Door oude materialen opnieuw te gebruiken en ze te gebruiken om sommige delen van het huis te bouwen, upcycled u en verlengt u het leven van een materiaal dat anders weggegooid zou worden en aan de hoeveelheid afval zou worden toegevoegd.

5. Ter plaatse bouwafval verminderen

Hoewel de goede materiaalselectie essentieel is om afval te verminderen, gaat duurzaam afvalbeheer tijdens de bouw verder dan deze eerste stap. Over het algemeen wordt elk project van een bouwer onafhankelijk behandeld: de materialen die worden gekocht zijn specifiek voor dat project alleen en restanten komen vaak voor. Om afval op de bouwplaats te verminderen, zouden materiaalresten idealiter hergebruikt moeten worden in toekomstige projecten. Dit type herbestemming is vooral gemakkelijk te realiseren met off-site bouw, omdat de opslag en bouw op één locatie worden gecentraliseerd.

6. Minder onderhoud nodig

Door huizen van hoge kwaliteit te bouwen, beperkt u de toekomstige onderhouds- en renovatiebehoeften. Hierdoor is er minder behoefte aan extra bouwwerkzaamheden en dus ook minder onvermijdelijke afvalproductie en energieverbruik. Een slim ontwerp, uitstekend vakmanschap en intensieve kwaliteitscontrole zijn essentieel om de negatieve gevolgen voor het milieu in de toekomst te beperken.

De meest duurzame bouwwijze

Door deze duurzame methoden te integreren, kunt u beslist groener bouwen. Elk type constructie heeft echter op een andere manier baat bij deze toepassing. Door on-site en off-site bouwtypes te vergelijken, kunt u een algemeen idee krijgen van wat in elk geval kan worden geleverd.

Bouw op locatie

Dit is de meest traditionele manier om een huis te bouwen: de meeste bouwwerkzaamheden vinden plaats op het terrein waar het huis permanent gevestigd zal zijn. De meest opvallende beperking voor het bereiken van duurzaam bouwen is dan ook te wijten aan de complexiteit en uitbreiding van de transportvereisten. De koolstofemissies veroorzaakt door transport tijdens de bouw ter plaatse kunnen wel 83% van de totale hoeveelheid uitmaken [4].

De reden achter dit enorme percentage is de locatie van de bouwplaats. Aangezien de meeste arbeid ter plaatse wordt verricht, wordt de transportlogistiek voor elk project afzonderlijk aangepast. Aangezien elk project van het bouwbedrijf op een andere locatie wordt uitgevoerd, moeten alle benodigde arbeiders, materialen en machines die nodig zijn om het huis te bouwen naar de woning en terug worden vervoerd, ongeacht de afstand.

Off-site bouw (prefabricage)

Een moderne benadering van woningbouw waarbij het grootste deel van het bouwproces op één locatie wordt gecentraliseerd. Het bouwbedrijf ontwikkelt elk van hun projecten in een fabrieksachtige omgeving die volledig voorzien is van de benodigde apparatuur. Bovendien wordt bouwmateriaal niet langer over verschillende locaties verspreid. In plaats daarvan wordt het slechts op één plaats opgeslagen en gebruikt, wat de bulklevering vergemakkelijkt.

Prefabricage vereenvoudigt de transportlogistiek enorm, omdat het transport wordt beperkt tot de aankomst van bouwmaterialen en de levering van het reeds gebouwde huis. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot door transport teruggebracht tot slechts 13% van de totale CO2-voetafdruk [4].

Hoe kunt u de duurzaamheid in de bouw verbeteren?

De meest efficiënte manier om de duurzaamheid in de bouw te verbeteren is door te kiezen voor een geprefabriceerde bouwwijze. Ongeacht het gekozen type prefab, integreren off-site bouwprocessen van nature de meeste duurzame bouwmethoden:

   • Materialen worden in bulk geleverd: Aangezien prefabbouw op een gecentraliseerde locatie plaatsvindt, worden materialen vaak in bulk geleverd en ter plaatse opgeslagen om in verschillende projecten te worden gebruikt.
   • Geen transport van machines: Omdat er in een fabrieksachtige omgeving wordt gebouwd, wordt alle benodigde apparatuur permanent op de bouwplaats geïnstalleerd. De hoge koolstofemissies die het gevolg zijn van het transport van zware machines worden dan geëlimineerd.
   • De meeste prefab materialen zijn recyclebaar: Om het transport van de fabriek naar de woning te vergemakkelijken, worden prefabwoningen gebouwd met lichte of voorgefabriceerde materialen. In tegenstelling tot beton of baksteen worden lichte materialen vaak verbonden met droge verbindingen die gemakkelijk te scheiden en te recyclen zijn.
   • Materialen worden van het ene project naar het andere gerecycled: Door elk project op dezelfde locatie te bouwen, wordt het hergebruik van de materiaalresten van het ene project in het andere vergemakkelijkt, in plaats van dat ze zich ophopen als afval.
   • Hoogwaardige bouw: Prefabwoningen worden gebouwd in een gemechaniseerde omgeving die beschermd is tegen de elementen en kwaliteitscontroles biedt tijdens het hele bouwproces. Als gevolg daarvan zijn deze huizen over het algemeen van hogere kwaliteit en hebben ze minder onderhoud nodig.
   • Betaalbare bouw: Bovenop alle eerder genoemde voordelen, zijn prefab huizen goedkoper om te bouwen en dus goedkoper om te kopen. Dit type bouw draagt dus bij aan een duurzamere economie en biedt eerlijke huisvestingskansen.

Veelgestelde vragen

Waarom is het belangrijk om afval in de bouw te verminderen?

Door bouwafval te verminderen, draagt u bij aan de bescherming van het milieu. Door onvermijdelijk materiaalafval te recyclen en goed te beheren, kunnen we de negatieve impact op de bouwsector verminderen.

Wat is de meest energie-efficiënte bouwmethode

Prefabricagemethoden verlagen de energiebehoefte tijdens de bouw aanzienlijk en zijn daarom een van de meest energie-efficiënte bouwmethoden.

Wat is het meest duurzame materiaal voor de bouw

Enkele van de meest duurzame bouwmaterialen zijn bamboe, kurk of schapenwol, omdat deze van natuurlijke oorsprong zijn en zichzelf snel herstellen.

Referenties:
[1](2022) COP27 Voorzitterschap Duurzame stedelijke veerkracht voor de volgende generatie (SURGe) VN-programma voor menselijke nederzettingen https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/cop27_sustainable_cities_initiative.pdf
[2]Silva Urbano, D. S., (2015) Milieuvoetafdruk van modulaire bouwoplossing met behulp van LCA-benadering Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal).
[3]Dräger, P., en Letmathe, P. (2022) Waardeverlies en milieueffecten in de bouwsector – Tradeoffs of correlaten? Tijdschrift voor Schonere Productie, Volume 336, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130435
[4]Sizirici B, Fseha Y, Cho CS, Yildiz I, en Byon YJ. (2021 okt 15) Een overzicht van de vermindering van de koolstofvoetafdruk in de bouwindustrie, van ontwerp tot exploitatie Materials (Basel) 14(20):6094. doi: 10.3390/ma14206094. PMID: 34683687; PMCID: PMC8540435 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8540435/

Sharing is caring!

Compare listings

Vergelijken