Bærekraftige byggemetoder

Implementering av bærekraftige metoder i byggeprosessen er en effektiv løsning for å redusere miljøpåvirkningen fra de ulike byggemetodene. Bygg- og anleggsbransjen er en av sektorene med størst miljøskader som følge av høye klimagassutslipp og avfallsproduksjon. Derfor er det mest ansvarsfullt å velge grønne byggemetoder.

De viktigste bærekraftige byggemetodene:

 1. Redusere energiforbruket
 2. Velg miljøvennlige materialer
 3. Velg resirkulerbare byggeteknikker
 4. Bruk resirkulerte materialer
 5. Redusere byggeavfall
 6. Lavere vedlikeholdsbehov

De fleste typer bygg vil ha nytte av å bruke disse bærekraftige metodene på en bevisst måte. Men de som benytter seg av prefabrikasjon, integrerer dem ofte på en naturlig måte uten at det krever ekstra innsats.

Hva er hensikten med bærekraftig bygging?

Hovedformålet med bærekraftig bygging er å bidra til å beskytte det naturlige miljøet. For å løse dette problemet jobber byggebransjen mot en mer bærekraftig tilnærming ved å kombinere ulike strategier [1].

 • Redusere byggeavfallet: Så mye som 40 % av det totale avfallet som produseres i hvert enkelt europeisk land, kommer fra byggebransjen [2]. Derfor er avfallshåndtering et viktig formål med bærekraftig bygging.
 • Redusere karbonutslippene: Med tanke på at byggebransjen i Europa og Storbritannia alene er ansvarlig for 36 % av klimagassutslippene [3], er det en prioritet å redusere karbonavtrykket.
 • Skape et sunt bomiljø: I tillegg til å beskytte det naturlige miljøet, har bærekraftig bygging også som mål å beskytte innemiljøet. Å respektere helsen og velværet til de som oppholder seg i en bærekraftig bygning, er derfor et must.
 • Tilby rettferdige boligmuligheter: Selv om bærekraft vanligvis forbindes med miljøvern, er et av prinsippene for bærekraft å nå ut til de mest sårbare gruppene. Bærekraftig bygging nærmer seg dette prinsippet ved å skape rimelige boliger.

Hva er de 7 bærekraftige byggemetodene?

For å bidra til mer bærekraftig bygging bør ulike metoder integreres i byggebransjen. Hver av disse metodene kan brukes i ulik grad, alene eller i kombinasjon med andre metoder.

1. Kutt ned på energiforbruket

Den mest effektive måten å redusere karbonavtrykket fra husbyggingen på er å redusere energimengden som kreves for å bygge huset, og da er det viktig å redusere transportbehovet. Transporten reduseres ved å levere materialer i bulk, og det er viktig å kutte ned på transporten av tunge maskiner. Derfor vil de byggemetodene som foregår på et sentralisert sted, for eksempel prefabrikasjon, redusere energiforbruket betraktelig.

2. Velg grønne byggematerialer

Ved å velge naturlige materialer som raskt regenererer seg selv, som bambus, kork eller saueull, kan du redusere miljøpåvirkningen fra byggingen. Denne typen materialer vokser raskt og regenereres naturlig etter høsting. Siden naturlige materialer ikke inneholder giftige stoffer, bidrar de dessuten til et sunnere innemiljø.

3. Velg resirkulerbare byggeteknikker

Resirkulerbare byggeteknikker gjør det mulig å resirkulere materialene som ble brukt til å bygge huset i fremtiden, når bygningen er klar til å rives. Tørrmontering er en av de mest resirkulerbare byggeteknikkene siden det gjør det svært enkelt å skille de ulike byggematerialene fra hverandre. Støpt betong må for eksempel knuses i biter og vil sjelden bli resirkulert. Et prefabrikert bygningselement av prefabrikert betong som er satt sammen med en tørr sammenføyning, kan imidlertid enkelt demonteres og gjenbrukes i fremtiden.

4. Bruk resirkulerte materialer

prefabrikkerte bygninger av resirkulert materiale
Bildekreditt: Containerhus bruker en resirkulert fraktcontainer som husets konstruksjon.

Du trenger ikke å vente til huset er ferdig med å resirkulere materialer, du kan innlemme resirkuleringskonseptet allerede under byggingen. Ved å gjenbruke gamle materialer og bruke dem til å bygge enkelte deler av huset, oppgraderer og forlenger du levetiden til et materiale som ellers ville ha blitt kastet og økt avfallsmengden.

5. Reduser byggeavfallet på byggeplassen

Selv om et godt materialvalg er avgjørende for å redusere avfallsmengden, er bærekraftig avfallshåndtering under byggingen mer omfattende enn dette første trinnet. Som regel behandles hvert byggherreprosjekt for seg: Materialene som kjøpes inn, er spesifikke for det aktuelle prosjektet, og det er ikke uvanlig at det blir til overs. For å redusere avfallsmengden på byggeplassen bør materialrester helst gjenbrukes i fremtidige prosjekter. Denne typen gjenbruk er spesielt lett å få til ved bygging utenfor byggeplassen, siden lagring og bygging er sentralisert på ett sted.

6. Lavere vedlikeholdsbehov

Ved å bygge hus av høy kvalitet reduserer du fremtidige vedlikeholds- og renoveringsbehov. Dermed reduseres behovet for ekstra byggearbeid og dermed også den uunngåelige avfallsproduksjonen og energiforbruket. Smart design, utmerket utførelse og intens kvalitetskontroll er avgjørende for å redusere fremtidige negative miljøpåvirkninger.

Den mest bærekraftige konstruksjonstypen

Ved å integrere disse bærekraftige metodene kan du definitivt oppnå en grønnere konstruksjon. Alle typer konstruksjoner vil imidlertid ha forskjellig nytte av denne applikasjonen. Ved å sammenligne byggemetoder på stedet og utenfor byggeplassen kan du få en generell idé om hva som kan leveres i hvert enkelt tilfelle.

Bygging på stedet

Dette er den mest tradisjonelle måten å bygge hus på: Det meste av byggearbeidet foregår på eiendommen der huset skal stå permanent. Den mest merkbare begrensningen for å oppnå bærekraftig bygging er derfor kompleksiteten og utvidelsen av transportkravene. Klimagassutslippene som forårsakes av transport under byggingen, kan utgjøre så mye som 83 % av det totale utslippet [4].

Årsaken til denne enorme prosentandelen er beliggenheten til byggeplassen. Siden det meste av arbeidet foregår på stedet, tilpasses transportlogistikken til hvert enkelt prosjekt. Siden hvert enkelt prosjekt som håndteres av byggefirmaet er plassert på et annet sted, må alle nødvendige arbeidere, materialer og maskiner som kreves for å bygge huset, transporteres til og fra eiendommen, uansett avstand.

Bygging utenfor byggeplassen (prefabrikasjon)

En moderne måte å bygge hus på som samler det meste av byggeprosessen på ett sted. Byggefirmaet utvikler alle sine prosjekter i et fabrikklignende miljø som er fullt utstyrt med nødvendig utstyr. I tillegg spres ikke byggematerialet lenger på forskjellige steder. I stedet lagres og brukes den på ett sted, noe som forenkler bulkleveranser.

Prefabrikasjon forenkler transportlogistikken enormt, siden forsendelsene reduseres til levering av byggematerialer og levering av det ferdigbygde huset. Resultatet er at karbonutslippene fra transport reduseres til bare 13 % av det totale karbonfotavtrykket [4].

Hvordan kan du forbedre bærekraften i byggebransjen?

Den mest effektive måten å forbedre bærekraften i byggingen på er å velge en prefabrikkert konstruksjonstype. Uavhengig av hvilken type ferdighus som velges, integrerer byggeprosesser utenfor byggeplassen de fleste bærekraftige byggemetoder på en naturlig måte:

   • Materialer leveres i løsvekt: Siden prefab-byggingen skjer på et sentralt sted, leveres materialene ofte i løsvekt og lagres på stedet for bruk i ulike prosjekter.
   • Ingen transport av maskiner: Bygging i fabrikklignende omgivelser betyr at alt nødvendig utstyr er permanent installert på byggeplassen. Dermed elimineres de høye karbonutslippene fra transport av tunge maskiner.
   • De fleste prefabrikkerte materialer er resirkulerbare: For å lette transporten fra fabrikken til boligen, bygges ferdighus med lette eller ferdigproduserte materialer. I motsetning til betong og murstein er lette materialer ofte forbundet med tørre forbindelser som er enkle å separere og resirkulere.
   • Materialer resirkuleres fra ett prosjekt til et annet: Når alle prosjekter bygges på samme sted, blir det enklere å gjenbruke materialrester fra ett prosjekt i et annet, i stedet for at de akkumuleres som avfall.
   • Bygging av høy kvalitet: Prefabrikerte boliger bygges i et mekanisert miljø som er beskyttet mot vær og vind og tilbyr kvalitetskontroller gjennom hele byggeprosessen. Som et resultat er disse husene generelt av høyere kvalitet, og vedlikeholdsbehovet er lavere.
   • Rimelig bygging: I tillegg til alle de tidligere nevnte fordelene er ferdighus billigere å bygge og dermed billigere å kjøpe. Som et resultat av dette bidrar denne typen bygging til en mer bærekraftig økonomi og gir rettferdige boligmuligheter.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er det viktig å redusere avfallet i byggebransjen?

Ved å redusere byggeavfallet bidrar du til å beskytte miljøet. Ved å resirkulere og håndtere uunngåelig materialavfall på riktig måte kan vi redusere de negative konsekvensene for byggebransjen.

Hva er den mest energieffektive byggemetoden?

Prefabrikasjonsmetoder reduserer energibehovet under byggingen og er derfor en av de mest energieffektive byggemetodene.

Hva er det mest bærekraftige byggematerialet?

Noen av de mest bærekraftige byggematerialene er bambus, kork og saueull, siden de er av naturlig opprinnelse og har rask selvregenerering.

Referanser:
[1](2022) COP27-formannskap Sustainable Urban Resilience for the next Generation (SURGe) FNs bosettingsprogram https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/cop27_sustainable_cities_initiative.pdf
[2]Silva Urbano, D. S., (2015) Environmental footprint of modular building solution using LCA approach Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal).
[3]Dräger, P., og Letmathe, P. (2022) Verditap og miljøpåvirkning i byggebransjen – motsetninger eller sammenhenger? Journal of Cleaner Production, Volume 336, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130435.
[4]Sizirici B, Fseha Y, Cho CS, Yildiz I og Byon YJ. (2021 okt. 15) A Review of Carbon Footprint Reduction in Construction Industry, from Design to Operation Materials (Basel) 14(20):6094. doi: 10.3390/ma14206094. PMID: 34683687; PMCID: PMC8540435 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8540435/

Sharing is caring!

Compare listings

Compare