Hvorfor blir ferdighus stadig mer populære

Forbedrede produksjonsteknikker, bedre fabrikasjon, flere designalternativer og rimeligere priser har ført til at prefabrikkerte hus har blitt stadig mer populære i Storbritannia og Europa.

Selv om ferdighus etter andre verdenskrig hadde problemer med å ta i bruk ny teknologi og problemer med markedets bærekraft på begynnelsen av 2000-tallet, har mange av disse problemene blitt løst, om ikke alle. [1]

Folk ønsker seg bærekraftige, spesialbygde boliger til en overkommelig pris. Vi kjenner alle til boligkrisen som rammer mange land, problemer i forsyningskjeden og mangel på råvarer som påvirker byggebransjen.

Prefabrikasjon er svaret på mange av problemene som potensielle huseiere står overfor, samtidig som det gir en langt mindre miljøpåvirkning.

Veksten i ny innovativ teknologi, firmaer som tilbyr alternativer for tømmer-, modul- og panelbygde hus, og designforbedringer gjør at ferdighus blir stadig mer populære og rimeligere.

La oss ta et dypdykk i hvorfor prefabrikkerte boliger blir stadig mer populære i Storbritannia og Europa.

Hvorfor er ferdighus populære?

En rekke fabrikkbygde husalternativer:

Flere produsenter betyr økt konkurranse og flere rimelige boligalternativer å velge mellom.

Noen ferdighusprodusenter har spesialisert seg på mindre modeller, med hytter som ANNA stay, mens andre fokuserer på større familieboliger som f.eks. Youngman Lovell.

Tidligere tiders stigmatisering av designfeil og estetiske problemer er borte, noe som åpner for sunn konkurranse og dermed flere valgmuligheter for huseiere.

Enten du er ute etter å bygge et nullutslippshus eller ønsker å utnytte en liten tomt, kan du velge mellom en rekke alternativer som gjør prefabrikasjon til en god løsning for prosjektet ditt.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra: Cabin ANNA – ANNA Stay

Minimalt med lokale forstyrrelser

Moderne byggemetoder kommer både deg og naboene til gode. Tradisjonelle byggemetoder kan ta måneder eller år å gjennomføre, produsere store mengder avfall og medføre trafikkproblemer.

Prefabrikerte hus kan monteres på stedet i løpet av noen uker, eller til og med dager, med et lite mannskap og et minimum av maskiner.

Hjemmet ditt er raskere på plass, og beboerne blir ikke forstyrret.

Dette vil i stor grad minimere risikoen for lokal friksjon, og har vært en annen grunn til at ferdighus er blitt mer utbredt.

Initiativer fra myndighetene

Myndighetene samarbeider i økende grad med ferdighusprodusenter for å produsere og teste bærekraften i moderne byggemetoder. I Storbritannia har for eksempel Home England nylig lansert et initiativ for å øke tempoet i boligbyggingen ved hjelp av moderne byggemetoder [2].

Samtidig som de skaffer boliger, arbeider disse initiativene også for å forbedre og utvikle alternative byggemetoder.

Slike myndighetsindikatorer har gjort det lettere og rimeligere å eie et ferdighus, og har bidratt til å øke bransjens troverdighet.

Lignende programmer i EU, som Urban Innovative Action (UIA), tester også ut ulike boligmetoder for å avhjelpe boligmangelen i urbane områder. [3]

Slike investeringer og tillit fra myndighetene bidrar bare til å styrke prefabrikasjonens popularitet.

Økt produksjonstakt

Ettersom produksjonen av prefabrikkerte boliger generelt går mye raskere enn tradisjonelle boliger, velger stadig flere prefabrikkering fremfor tradisjonelle byggemetoder.

Prefabrikkerte byggeprosjekter kan ferdigstilles i løpet av noen måneder, mens andre byggemetoder kan ta flere år, fra design til ferdig produkt.

Skreddersydde ferd ighus er også mulig, men den overordnede strukturen i ferdighus gjør at det meste er likt. Dette gjør det mulig for produsentene å produsere boliger langt raskere enn spesialtilpassede boliger.

Dette er ideelt for myndigheter som ønsker å redusere boligkrisen, og for huseiere som ønsker å flytte inn i boligen mye raskere enn en tradisjonell bolig tillater.

Lavere miljøpåvirkning

Mange ønsker å bli grønnere på mange måter. Resirkulering, bruk av fornybar energi og bedre byggemetoder bidrar til å redusere vår samlede miljøpåvirkning.

Prefabrikkerte boliger har en mye mindre miljøpåvirkning enn boliger som er bygget med tradisjonelle byggemetoder.

Fabrikkinnstillingene sikrer at det produseres minimalt med avfall.

Arbeidsområdene holdes rene, og byggematerialene brukes strategisk for å minimere avfall og miljøpåvirkning.

Mange nye huseiere som ønsker å minimere miljøpåvirkningen, velger ferdighus som sitt førstevalg.

Rimeligere boliger

Prefabrikkerte boliger er for det meste rimeligere enn boliger bygget med tradisjonelle byggeteknikker. Dette gjør det enklere å skaffe finansiering, gjør det mulig for lavinntektsfamilier å komme inn på boligmarkedet og gjør ferdighus til et mye mer populært alternativ.

Men hva er det som gjør ferdighusene rimeligere?

Hvorfor er prefabrikkerte boliger rimeligere?

Prefabrikkerte boliger gir et rimeligere boareal på to gode måter. Den første er i design-, produksjons- og byggefasen, der det er store besparelser å hente.

Det andre er besparelsene du oppnår ved å bo i en mer isolert og energieffektiv bygning. Disse to faktorene gjør ferdighusene rimeligere enn tradisjonelle hus.

Byggeprosessen:

De fleste ferdighus er allerede ferdig planlagt. Du kan velge mellom å mikse og matche aspekter eller en forhåndsdesignet plan.

På denne måten minimerer du tiden du bruker på å innrede og planlegge hjemmet ditt. Du kan finne hus i alle størrelser, fra ettromsleiligheter til ferdighus med 6 soverom, avhengig av dine behov og ønsker.

Ved å la produsenten arbeide etter forhåndsdesignede planer kan utviklingen på fabrikkgulvet starte nesten umiddelbart.

Hver del av ditt rimelige hjem er arrangert og montert med minimalt svinn.

Når fabrikkdelen er fullført og husets fundament er på plass, kan huset transporteres og monteres.

Besparelsene på arbeid, design og materialer reduserer den totale prisen på boligen, slik at du kan komme tidligere inn på boligstigen.

Energibesparelser:

Ettersom alle deler av boligen din er planlagt på forhånd, vil den være grundig isolert og ha mange energibesparende funksjoner som tradisjonelle boliger ikke har.

Den forbedrede utformingen av ferdighusene sikrer at de oppfyller passivhusstandarden og kan oppfylle Net Zero med noen få endringer.

Med EUs mål om å gå mot netto nullutslipp innen 2050 har det aldri vært et bedre tidspunkt å investere i et modulhus. [4]

Hva er fremtiden for ferdighus?

Du har sikkert hørt eller sett det sagt mer enn én gang at prefabrikasjon er fremtiden.

Forbedringer i teknologi, produksjonsprosessen og utbredt bruk av ny konstruksjonsteknologi vil bare hjelpe prefabrikkerte bygg.

Mange myndigheter og enkeltpersoner har som mål å produsere boliger raskere og med mindre miljøpåvirkning.

Markedet har blitt større, noe som har ført til økt konkurranse og et bredt utvalg av boliger.

Det er ikke sikkert at myndighetene og befolkningen tar i bruk prefabrikkerte boliger i stor skala over natten, men etter hvert som flere og flere ser fordelene med dem, vil antallet øke.

Lavere energikostnader, byggekostnader og raskere montering gjør at du kan få en rimelig bolig i løpet av måneder i stedet for år.

Det finnes et stort utvalg av modulhus, panelbyggede hus og tømmerhus å velge mellom i jakten på den ideelle boligen.

Dette kommer helt sikkert til å øke og vil bare bidra til å gjøre ferdighusene enda mer populære.

Referanser
[1]Forbes.com: https://www.forbes.com/sites/nigelwilson/2018/11/13/affordable-housing-from-postwar-prefab-to-modern-modular-construction-part-2/?sh=7387a4d76084
[2]Gov.UK: https://www.gov.uk/government/news/groundbreaking-partnership-delivers-first-modular-homes-at-northstowe
[3]Uai-initiatives.eu: https://uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
[4]Europa.EU: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en

Utvalgt bilde: Type F30 fra Modern Modular

Sharing is caring!

Compare listings

Compare