Bygging av modulhus vil bli den nye normalen

Bygging av modulbaserte boliger har vokst frem som en ledende løsning på mange av boligproblemene i Storbritannia og Europa. Modulbaserte boliger blir stadig mer populære i mange land på kontinentet, og også britiske byggefirmaer ser på modulbaserte boliger som et billigere, raskere og mer miljøvennlig alternativ til konvensjonelle bygninger.

Nedenfor ser vi nærmere på argumentet om at disse fordelene vil føre til at modulbasert boligbygging blir den nye normalen. Vi vurderer fordelene for byggefirmaer, huseiere og myndigheter, og ser for oss en fremtid der modulbaserte boliger er en dominerende aktør.

Da setter vi i gang.

Fremveksten av modulbaserte boligbygg

Fremveksten av modulbaserte hus
Ruum by Ruum Tiny Houses

Boligens fremtid har lenge vært gjenstand for en livlig debatt. I løpet av de siste 80 årene har det oppstått løsninger på alt fra etterkrigstidens boligfelt til diskusjoner om bygging på grøntområder, og løsningene har vært heftig omstridt.

Det har ennå ikke oppstått noen universell konsensus, men i byggebransjen ser man nå de voksende bølgene av en stille revolusjon innen boligbygging.

Bygging av modulbaserte boliger begynte å vekke oppsikt på slutten av 1900-tallet. Den egnet seg for en populær, minimalistisk estetikk i skandinavisk stil[1] og var en forkjemper for det stadig mer presserende temaet bærekraftig bygging. Det ga også ekstremt lave byggekostnader sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Boliglånsinstitusjonene var imidlertid forsiktige til å begynne med. Det var vanskelig for kjøperne å få finansiering til disse nybyggene, og bølgen stoppet noe opp.

Siden den gang har forbedrede produksjonsmetoder og større bevissthet om fordelene med modulbaserte boliger begynt å endre dette bildet. Det blir stadig enklere å finne långivere til bygging av modulhus, og det har både byggefirmaer og forbrukere fått øynene opp for.

Derfor blir det stadig mer populært å bygge modulhus

Forholdet mellom tilbud og etterspørsel i eiendoms- og bygg- og anleggsbransjen er annerledes enn i alle andre sektorer. De store investeringene som kreves for store byggeprosjekter, og den tilhørende risikoen som byggefirmaene påtar seg, gjør at fremdriften ofte går sakte. Nasjonale og lokale myndigheters reguleringer forsinker også prosessen.

Dessuten ser forbrukerne ofte på seg selv som et “fanget publikum”, som handler i det eksisterende boligmarkedet i stedet for å tvinge frem nye tilbudstrender ved å bestille byggeprosjekter.

Prefabrikkerte boliger nærmer seg et “modent” stadium slik bransjeeksperter ser det. Prefabrikkerte boliger har vist seg å tåle tidens tann og øke i verdi like godt som de fleste konvensjonelle bygninger. Dette fjerner en stor del av risikoen for byggefirmaer og deres investorer.

Nedenfor skisserer vi hvordan modulbasert bygging løser problemene til byggefirmaer, og hvorfor stadig flere bedrifter vurderer det.

1. Raskere konstruksjon

Monteringsprosessen på byggeplassen er ekstremt rask for modulbaserte boliger. Monteringen tar vanligvis bare noen uker. Dette skyldes at produksjonen foregår utenfor fabrikken i kontrollerte omgivelser.

Dette reduserer kostnadene over hele linjen. Kortere montasjetid betyr at prosjektet kan fullføres raskt, og kostnadene til leie av utstyr, strømforbruk og arbeidstimer reduseres dramatisk. Hver dag som går med til å bygge på byggeplassen er enormt kostbar for store prosjekter. Å bygge modulbaserte boliger er kostnadseffektivt for utbyggere på denne måten.

2. Færre forsinkelser

Forsinkelser er en annen stor utgiftspost i byggebransjen. Spesielt i Storbritannia, der dårlig vær er altfor vanlig, kan prosjekter bli forsinket i uker eller måneder på grunn av regn og dårlige forhold. Forsinkelser fører til at prosjektene overskrider det planlagte budsjettet, og skaper også bitre konflikter med naboer og lokale myndigheter.

3. Mer miljøvennlig

Miljøvennlig bygging blir stadig viktigere for både innkjøpere og byggefirmaer. Modulbaserte boliger innebærer betydelig mindre miljøavfall enn konvensjonell bygging, spesielt når det gjelder miljøskadelige materialer som betong.

Den strømlinjeformede produksjonsprosessen minimerer avfallet, mens det reduserte behovet for tunge anleggsmaskiner reduserer kjørelengden.

4. Mer kontrollert prosess

En utdatert kritikk mot å bygge modulbaserte boliger er at standarden skulle være dårligere enn konvensjonelle metoder. Ikke bare er det beviselig usant, men når konvensjonelle boligprosjekter går på overtid og over budsjett[2], blir beboerne misfornøyde med det forhastede arbeidet.

Den fabrikkstyrte produksjonsprosessen gjør dette ekstremt sjeldent i modulhusbygging. Kortere produksjons- og monteringstider betyr at bedriftene får bedre tid til å ta hensyn til beboernes bekymringer dersom det oppstår komplikasjoner.

Hvorfor modulbaserte boliger appellerer til forbrukere

Selv om byggefirmaene i økende grad ser fordelene med modulbaserte boliger, må etterspørselen fra forbrukerne møte tilbudet for at prosjektene skal få grønt lys.

Et ustabilt boligmarked har fått mange forbrukere til å vurdere alternativer til å finne sin plass i “boligkjøpskjeder”[3] som ofte kollapser og gir begrensede valgmuligheter. Dette har ført til at forbrukerne har fått en bedre forståelse av fordelene med modulbaserte boliger.

Etterspørselen fra forbrukerne øker i en slik grad at modulbaserte byggeprosjekter i større skala vil bli et attraktivt alternativ for utbyggere og deres investorer. Nedenfor er de viktigste fordelene som forbrukerne identifiserer.

1. Mye billigere

Kostnadene ved å kjøpe et ferdighus er betydelig lavere enn ved å kjøpe et nybygg med konvensjonelle byggemetoder. Spesielt i dyre områder i Storbritannia, som Sørøst-Britannia, er det også betydelig billigere enn å kjøpe et hus fra den tilgjengelige boligmassen.

Kostnadene ved å eie en bolig utgjør en betydelig større del[4] av den enkeltes inntekter og oppsparte midler enn tidligere. Mange forbrukere vegrer seg for å ta opp boliglån i områder der eiendomsprisene har steget uholdbart. De lavere kostnadene ved ferdighus blir derfor stadig mer attraktive for kjøperne.

2. Mindre risikofylt

Som nevnt overskrider mange konvensjonelle boligprosjekter den planlagte tidsrammen. Dette kan være en hodepine for forbrukerne, som kanskje ikke får flyttet inn i den nye boligen til planlagt tid eller finner feil og mangler når de flytter inn.

Den kortere tidsrammen og den kontrollerte produksjonsprosessen for modulbaserte boliger minimerer denne risikoen.

3. Større grad av personalisering

Boligeiere står overfor et svært lite utvalg av boliger i sitt eget område som er innenfor budsjettet og som er personlig tiltalende. Nybygde ferdighus gir et mye større utvalg av designmuligheter. Dette er en fordel for langtidskjøpere som ønsker at det nye huset skal føles som “hjemme” fra første stund.

4. Lavere karbonavtrykk

Forbrukerne blir stadig mer[5] miljøbevisste. Dette gjenspeiles i kjøpsvanene, fra mat til eiendom.
Modulhusenes lavere karbonavtrykk[6] gjør dem mer attraktive for forbrukerne. Dette vil sannsynligvis bare øke i takt med at klimakrisen blir stadig mer presserende.

5. Større økning i eiendomsverdien

En av de største bekymringene blant boligeiere er om boligen deres vil stige i verdi. Tidligere var dette et spørsmålstegn ved prefabrikkerte bygninger – men ikke nå lenger.

Når et ferdighus er ferdig, kan det besiktiges av en eiendomsmegler og vurderes på samme grunnlag som alle andre boliger. På grunn av de betydelig lavere byggekostnadene vil huset sannsynligvis verdsettes mye raskere når det først er etablert enn et hus som er bygget med dyre, konvensjonelle metoder.

6. Stadig flere får lån til modulbaserte boliger

På samme måte er det i dag enklere enn noensinne å finne en långiver som tilbyr gode lånevilkår for bygging av modulhus. Långivernes vilje til å tilby stabile boliglån til kjøpere er den siste brikken i den økende tilgjengeligheten og populariteten til modulhus.

Avsluttende tanker: Modulbasert boligbygging er mer tilgjengelig enn noensinne

Byggefirmaer, forbrukere og långivere er i ferd med å innse at det å bygge modulbaserte boliger er

  • Mer bærekraftig
  • Mer kostnadseffektivt
  • Mer pålitelig
  • Fremtiden for boligbygging i Storbritannia og Europa.

Eiendomsutviklingen går kanskje sakte, men utviklingen er i ferd med å snu. Hold utkikk etter mer om utviklingen innen modulbasert boligbygging – vi dekker hvert øyeblikk på bloggen vår.

VANLIGE SPØRSMÅL

Er modulbasert bygging mer bærekraftig?

Ja. Produksjons- og monteringsprosessen bruker langt mindre energi enn konvensjonelle metoder[7]. Det genereres også mindre avfall.

Er modulhus en god investering?

Ja. Velkonstruerte prefabrikkerte boliger verdsettes svært raskt etter ferdigstillelse. De lave byggekostnadene gjør dem til en god investering.

Er 2023 et godt tidspunkt å bygge hus på?

Det har aldri vært et bedre tidspunkt å vurdere et nybygg av ferdighus. I et ustabilt eiendomsmarked er modulbaserte boliger kanskje det beste boligvalget for 2023.

Referanser:

[1]https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/jac.v8.32573
[2]https://cinmagazine.co.uk/the-uks-most-over-budget-construction-projects/
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_(real_estate)
[4]https://www.openaccessgovernment.org/uk-house-prices-are-65-times-higher-today-970/138813/
[5]https://www.consultancy.uk/news/30077/uk-consumers-embracing-more-sustainable-behaviour
[6]https://www.constructionenquirer.com/2022/06/06/factory-made-homes-cut-carbon-emissions-by-45/
[7] Mindre energi enn konvensjonelle metoder

Sharing is caring!

Compare listings

Compare