Hvor lenge varer modulhus?

Modulhus som bygges i Storbritannia og Europa i dag, forventes å vare i minst 60 år [1]. De fleste produsenter som tilbyr en så lang garanti, dekker kun husets strukturelle komponenter [2]. Den gjennomsnittlige levetiden til et modulhus avhenger likevel av en rekke faktorer.

Faktorer som må tas i betraktning når man skal bestemme levetiden til modulhus:

  • Kvaliteten på materialene
  • Byggekvalitet
  • Evne til å motstå vær og vind

Den gjennomsnittlige levetiden til et hus kan likevel lett forlenges med riktig stell og vedlikehold. I tillegg forlenges levetiden til modulhus som regel naturlig takket være fordelene som byggeprosessen gir.

Er ferdighus holdbare?

Prefabrikerte hus er holdbare og slitesterke konstruksjoner med samme kvalitetsstandard som alle andre hus som er bygget med tradisjonelle byggemetoder. Med tanke på ferdighuskonstruksjonens historie er det imidlertid vanlig at mange tviler på levetiden.

Prefabrikkerte hus fikk et oppsving i Europa og Storbritannia etter andre verdenskrig, da boligmangelen krevde en boligløsning som kunne leveres raskt og billig. De ferdighusene som ble bygget på den tiden, var midlertidige bygninger som bare skulle vare i ca. 10 år.

Dagens ferdighus er imidlertid helt annerledes. De bygges som permanente konstruksjoner med høye kvalitetsstandarder som alltid følger de samme lokale byggeforskriftene som alle andre typer permanente hus. Dagens ferdighus er konstruert som sikre konstruksjoner som med riktig vedlikehold vil vare livet ut.

Hvor lenge kan du forvente at et modulhus holder?

Modulbaserte boliger er utformet som holdbare konstruksjoner av høy kvalitet som ofte kjøpes med en risikovurdering som BOPAS (Build Offsite Property Assurance Scheme), som sertifiserer at prefabrikkerte bygninger vil stå i minst seks tiår [1]. Alle modulhus vil imidlertid ha ulik levetid avhengig av hvordan og hvor de er bygget.

Kvaliteten på materialene

Den forventede levetiden til et modulhus varierer enormt avhengig av hvilke materialer som er valgt. De viktigste materialene du bør vurdere, er de som er tilpasset husets struktur, siden en bygning med en holdbar struktur er en bygning som vil stå lenger. For eksempel forventes et modulhus bygget med en stålrammekonstruksjon å vare i 83 år, mens et modulhus bygget av limtre i gjennomsnitt varer i 65 år [3].

Konstruksjonsmaterialer av god kvalitet er avgjørende for hvor lenge et modulhus vil stå, men man bør ikke se bort fra materialene som er valgt til å bygge de ikke-strukturelle komponentene, siden forringelsen av disse vil påvirke resten av huset direkte. Komponenter som taket er ansvarlige for å holde vannet utenfor huset, og hvis taket brytes ned raskere enn resten av huset, siver vannet inn og andre materialer begynner å ta skade.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra RMB Modulbau RMB Modul 120

For eksempel har et skråtak dekket med plastmaterialer en forventet levetid på bare 30 år, og hvis beboerne i modulhuset utsetter reparasjonen, er det sannsynlig at regnvann lekker og skader konstruksjonsmaterialene, noe som forkorter husets levetid enormt. Hvis du i stedet velger å dekke et skråtak med skifer, er du garantert en levetid på 74 år [3].

Byggekvalitet

Kvaliteten på utførelsen er direkte knyttet til byggekvaliteten på modulhuset, siden eventuelle konstruksjonsfeil kan føre til skader og til og med strukturelle feil. Derfor er det viktig med færre byggefeil når du bygger et modulhus med lang levetid.

En måte å redusere antall feil på er å skape et komfortabelt arbeidsmiljø. Ved å redusere antallet negative eksterne faktorer, som for eksempel ubehagelige temperaturer eller ekstreme værforhold, øker byggherrenes evne til å fokusere.

Siden selv erfarne byggmestere kan gjøre feil, er det viktig å tilby grundig kvalitetskontroll. Omfattende overvåking og kvalitetskontroller i alle faser av byggingen bidrar til å avdekke eventuelle feil.

Evne til å motstå vær og vind

Levetiden til et modulhus kan lett bli redusert når huset regelmessig utsettes for ugunstige værforhold. Elementer som sol, fuktighet, regn og snø kan lett akselerere nedbrytningen av de fleste materialer. Nøyaktig det samme modulhuset, bygget på to forskjellige steder med ulike værforhold, vil ikke ha samme forventede levetid.

Et hus som er bygget i et fuktig område, vil for eksempel ha kortere levetid hvis det ikke behandles og utformes på riktig måte. I dette tilfellet er elementer som vanntette barrierer et must for å unngå vannlekkasjer og forhindre tidlig nedbrytning av materialene.

Modulhus som plasseres i områder med lave temperaturer kan også få kortere levetid. Frysing er spesielt skadelig for komponenter som inneholder vann, siden frossent vann utvider seg. I slike situasjoner er rørsystemene noen av de mest følsomme elementene. Et modulhus med riktig isolerte rør har lengre levetid.

Slik øker du levetiden til modulhusene dine

Levetiden som modulhusprodusentene garanterer, er basert på husets konstruksjon alene. De kan anslå hvor mange år huset vil være i drift og trygt basert på materialvalg, design og byggekvalitet.

Den virkelige levetiden til et modulhus avhenger imidlertid ikke bare av konstruksjonen, men også av vedlikeholdsarbeidet som husets eier utfører. Måten et modulhus behandles på påvirker levetiden. Derfor kan handlingene til de som bor i huset øke husets levetid.

Ikke utsett vedlikeholdsarbeidet

Vedlikeholdsarbeid er et must i alle hus. Selv om produsenten av modulhus garanterer en levetid på 60 år, kan enkelte materialer som takstein eller ytterkledning ha kortere levetid. Skift ut eventuelle ødelagte komponenter, spesielt de materialene som beskytter huset mot vær og vind.

Hold modulhuset rent

Regelmessig rengjøring er en effektiv måte å forlenge modulhusets levetid på ved å unngå skadedyrangrep. Skadedyr kan gjøre stor skade på huset, og vi bør være oppmerksomme på dem, spesielt når et modulhus har en trekonstruksjon, siden skadedyr som termitter og borebiller lever på tre [4].

Unngå fuktskader

Unngå fuktighet både inne og ute, siden vann i områder som ikke er beregnet på å samle vann eller forbli våte, er svært skadelig. Ikke utsett reparasjonen av en vannlekkasje eller tilstoppet drenering, da dette kan fremme muggvekst og til og med forårsake strukturelle skader på konstruksjonen hvis vann siver gjennom.

Fordeler med modulbaserte boliger

Når man analyserer levetiden til ulike konstruksjoner, viser modulhus noen fordeler sammenlignet med tradisjonelle hus:

  • Byggematerialene er beskyttet: Det er ikke alle modulhus som bygges med materialer av høy kvalitet, men når de bygges i et skjermet miljø, er materialene beskyttet mot vær og vind, noe som gjør at de beholder sin opprinnelige kvalitet. Materialer av bedre kvalitet gir lengre levetid.
  • Byggeplassen byr på ideelle arbeidsforhold: Det fabrikklignende miljøet der det meste av modulbyggingen foregår, er skjermet for vær og vind, noe som skaper ideelle forhold for komfortabelt arbeid. Komfortabel utførelse er nøkkelen til et bedre og mer holdbart hus.
  • Omfattende kvalitetskontroller: Å bygge hele huset i et sentralisert miljø gjør det mulig for utbyggerne å overvåke og følge nøye med på alle byggetrinn, noe som reduserer muligheten for å levere et hus med byggefeil. Færre feil reduserer mulige skader som kan redusere husets levetid.

Alle disse fordelene er et direkte resultat av den modulære byggeprosessen. Denne industrialiserte modulbyggeteknikken gir generelt modulhusene en lengre levetid, i tillegg til andre fordeler som overkommelig pris, energieffektivitet og bærekraft.

Planlegger du et byggeprosjekt? Be om personlige tilbud fra vårt nettverk av ferdighusprodusenter! Fyll ut skjemaet vårt nå for å starte prosjektet ditt.

Referanser:
[1]Om: Vurdering av holdbarhet og vedlikehold BOPAS Build Offsite Property Assurance Scheme https://www.bopas.org
[2]Bygningsgarantier og holdbarhetserklæring Modulk https://modulek.co.uk/about-us/warranties/
[3](2015) Typisk forventet levetid for bygningskomponenter eTool Global
[4]https://etoolglobal.com/wp-content/uploads/2015/10/BuildingComponentLifeExpectancy.pdf
Taylor, G. Disse 13 skadedyrene gjør mest skade på hjemmet Bob Vila https://www.bobvila.com/slideshow/these-13-pests-do-the-most-damage-to-the-home-53333

Utvalgt bilde: Giant Modern modell av Mevana

Sharing is caring!

Compare listings

Compare